Bruksområder

BAS™ - Bruksområder

Næringsbegrenset BAS™ kombinasjonsprosess

For avløpsvann der næringssalter begrenser prosessen kan en næringsbegrenset BAS™ kombinasjonsprosess forbedre renseeffekten. Samtidig kan slamkarakteristikken og utløpsvannets kvalitet bli meget bra. På grunn av næringsbegrensningen vil mengden næringssalter i utløpsvannet bli lavt. I tillegg vil slamproduksjon reduseres med omtrent 50 %.

BAS™ kombinasjonsprosess benyttes for:

  • Nye anlegg der biofilm prosessen fungerer som forbehandling
  • Oppgradering av eksisterende anlegg for å oppnå større kapasitet eller nitrifikasjon.

Aktuelle avløpsvann fra:

  • Treforedling
  • Petrokjemisk industri
  • Matvareindustri
  • Kommunal avløpsvann