BAS™

BAS™

BAS™-prosessen for rensing av avløpsvann er en optimal kombinasjon av Kaldnes™ MBBR etterfulgt av et aktivslam-steg.

Kompakt

Det stabile og robuste biofilm-steget kan håndtere store belastningsvariasjoner og fungerer som en beskyttelse for det mer følsomme aktivslam-systemet. Resultatet blir bedre slamkarakteristikk og en meget høy renseeffekt. Sammenlignet med en konvensjonell aktivslam-prosess, kan volumbelastningen økes 2-3 ganger fordi det kompakte MBBR-steget betydelig reduserer belastningen på aktivslammet.

Strenge utslippskrav - intet hinder

BAS™ prosessen kan oppnå meget lave utslippskonsentrasjoner av organisk stoff, næringssalter og suspendert stoff. En godt designet BAS™-prosess resulterer i maksimal biologisk fjerning av organisk stoff. BOF og SS i utløpsvannet er typisk mindre enn henholdsvis 10 mg/l og 20 mg/l.

Siden denne kombinasjonsprosessen designes for å driftes med samlet sett høyere organisk belastning enn et konvensjonelt aktivslam-anlegg, er plassbehovet relativt lite.

.