Azenit™

Biologické čištění odpadních vod aktivovaným kalem

Biologické čištění odpadních vod pro odbourávání dusíku a/nebo fosforu aktivovaným kalem.

Aplikace

Azenit dosahuje úplné kontroly nitrifikace a denitrifikace v reaktoru tam, kde je zajištěn režim provozu sekvenčního provzdušňování spolu s bakteriálním selektorem na vstupu.

Dusík, fosfor, CHSK, BSK a NL jsou odbourávány zároveň, a to díky řízení spotřeby kyslíku je tedy Azenit™ navržen v konfiguraci s jednou nádrží.

Hlavní konfigurace

Azenit™ lze nabídnout v následujících kategoriích

  • Azenit™ : pro odbourávání dusíku.
  • Azenit™ P : pro simultánní odbourávání dusíku a fosforu.
  • Azenit™ C+ : s metanolem, přidaný do specifické nádrže při požadavcích na nízký Ncelk nebo nízké poměry CHSK/N v přítoku.
  • Azenit™ BIO+ : při fluktuaci zatížení dusíkem (dešťové přítoky, sezónní odchylky např. turistický ruch), automaticky provozováno ve dvou konfiguracích :jedna pro stav nízkého zatížení, druhá pro stav vysokého zatížení.
  • Azenit™ C-S : pro sezónní průmyslové přítoky, s vysokým zatížením uhlíkem, s vysokým rizikem bytnění.