Tekniske detaljer

Tekniske detaljer

Oxidation i væskefase
Med under en times opholdstid i reaktoren kan Athos™ processen præstere:

Protoype unity

  • Høj mineralisering (under 5% organisk kulstofindhold i restprodukt)
  • Biologisk letnedbrydelig væske, der kan returneres til den biologiske behandlingsproces (svarende til 25% total COD* i slammet)
  • Kontinuerlig og sikker oxidering under konstant omrøring
  • Faseseparation mellem gas og uorganisk slam


*
COD: Kemisk iltforbrug

Varmen, der frigives i oxideringen, genbruges til opvarmning af slam uden brug af ekstern energiforsyning.