Athos™

Vådoxidation - fra slam til technosand

Kontinuerlig vådforbrænding (oxidation), der omdanner slam til et stabilt og genanvendeligt restprodukt

Athos™ processen, der foregår ved tilførsel af ren ilt til koncentreret slam i en reaktor, sker ved 250oC og et tryk på 50 bar.

Opholdstiden i reaktoren er mindre end 1 time, hvor de organiske stoffer brændes af i vandfasen og tungmetallerne bindes i slamfasen

Fordele

  • Reducerer slammængden med 80-85% i forhold til den normale mængde afvandet slam
  • Stabiliserer tungmetaller og producerer ingen skadelige biprodukter
  • Selvforsynende med energi
  • Omdanner slammet til "technosand" med lavt indhold af organisk stof (< 3%)
  • Ubemandet drift udenfor normal arbejdstid

Applikation

  • Til behandling af alle former for slam på kommunale og industrielle renseanlæg
  • Et alternativ til traditionel slamforbrænding

Udvalgte referencer

Toulouse-Ginestous renseanlæg, Frankrig

1998

50,000 P.E. 

Brussels-North renseanlæg, Belgien

2002 

1.1 million P.E.

Trucazzanno renseanlæg, Italien

2003 

300,000 P.E. 

Mardeuil renseanlæg, Frankrig 

2003 

150,000 P.E.

Aix-en-Provence renseanlæg, Frankrig

2005

190,000 P.E.

P.E.: Population Equivalent