KAIVOSTEN PROSESSI- JA JÄTEVESIEN KÄSITTELY

KAIVOS-TEOLLISUUDEN VEDET

Emoyhtiömme, Veolia Water Technologies, on erikoistunut kaikentyyppisten kaivosten (kulta, uraani, nikkeli, kupari, hiili jne.) prosessi- ja jätevedenkäsittelyn ratkaisuihin. Tarjoamme kaivosteollisuuden asiakkaille maailmanlaajuista osaamista räätälöitynä Suomen olosuhteisiin.

Räätälöidyissä vesijärjestelmissä keskitymme tekniseen suorituskykyyn ja pitkän tähtäimen kustannustehokkuuteen prosessi- ja ympäristövaatimuksia noudattaen, jotta asiakkaamme pystyvät täyttämään kaivosteollisuuden toimintavarmuus-, turvallisuus- ja laatustandardien erittäin tiukat vaatimukset.

Lisätietoa englanniksi: Klikkaa tästä linkistä.

Monipuolisia kaivosvesien käsittelyratkaisuja

  • pohjaveden, pintaveden ja meriveden käsittelyä korkealaatuisen juoma- tai prosessiveden tuottamiseksi
  • saastuneiden lammikoiden ja maanalaisten kaivosvesien käsittelyä raskasmetallien, arsenikin ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi mineraalien talteenottoa tai uudelleen käyttöä varten.
  • huolto-, vara- ja kulutusosapalveluja kaikenlaisiin vesiratkaisuihin
  • vedenkäsittelyn asiantuntija- ja testauspalveluja
  • vuokrattavia, siirrettäviä vesikalustoja äkillisiin ja/tai väliaikaisiin tarpeisiin.