Kemiska analyser

AnoxKaldnes

Kemiska analyser är en mycket viktiga för att karakterisera avloppsvatten och biogassubstrat, övervaka och utveckla biologiska reningsprocesser samt utvärdera kvalitén på behandlat vatten och rötrest.

AnoxServices är ackrediterade för de viktigaste vattenkvalitetsanalyserna och utför även analyser på biogassubstrat, rötrester och biogas. Våra analyser innefattar:

 • BOD5, BOD7, BOD28
 • COD, TOC, NVOC (NPOC)
 • Ammonium-, nitrit-, nitratkväve
 • Totalkväve (inkl. Devardas)
 • Kjeldahlkväve
 • Fosfat, totalfosfor
 • TSS, VSS, TS, VS, pH
 • Flyktiga fettsyror (VFA)
 • Gasanalyser: Metan och koldioxid

En omfattande uppsättning av andra kemiska analystjänster kan erbjudas genom vårt nätverk av samarbetslaboratorier. Fråga oss för mer information och priser.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NÄR NI SKICKAR PROVER TILL OSS

 • Det är viktigt att du fyller i följesedeln (se Dokument till höger)
 • Undvik att skicka prov dagen före helger.
 • Läs noggrant anvisningar och konserveringstider i dokumentet "Provanvisningar" (se Dokument till höger).
 • Det är ytterst viktigt att proven är väl packade för att hindra läckage.

För mer information, kontakta oss.