Biologiska kontinuerliga tester

AnoxKaldnes

Vi erbjuder ett brett utbud av kontinuerliga tester i lab- och pilotskala som anpassas efter behov.

SIMULERING AV BIOLOGISKA RENINGSPROCESSER

Vi kan simulera flera typer av biologiska reningsprocesser i labskala för att felsöka eller ta reda på hur er process påverkas av en kommande förändring i t ex belastning eller avloppsvattnets karakteristik.

KONTINUERLIGA FÖRSÖK BASERADE PÅ MBBR-TEKNOLOGIN

Vi utför kontinuerliga försök i lab- och pilotskala för att undersöka nedbrytbarheten hos specifika avloppsvatten och för att få fram designdata vid nybyggnation av MBBR-processer. Vi har lång erfarenhet av behandling av industriella avloppsvatten från t ex papper och massa, läkemedel, petroleum, livsmedel, kemi, lakvatten och gruvor i MBBR-processer.

KONTINUERLIGA RÖTNINGSFÖRSÖK

Kontinuerliga rötningsförsök kan drivas i både lab- och pilotskala och används bland annat för att ta fram information om optimeringsmöjligheter, realistiskt biogasutbyte och kvalitet på rötrest. Försöken anpassas för att efterlikna önskat fullskaligt upplägg.