Biogastjänster

AnoxKaldnes

LABB- OCH PILOTSTUDIER: NYCKELN TILL ATT LIGGA STEGET FÖRE

Laborativa studier är ett kraftfullt verktyg för felsökning, optimering och design av biogasprocesser.

Försöksplanering

 • Vi hjälper dig att ta fram metod, processdesign och analyspaket utifrån dina frågeställningar

Substratutvärdering

 • Provtagning
 • Kemisk analys
 • Satsvisa rötningsförsök (BMP)
 • Kontinuerliga rötningsförsök
 • Teoretiska beräkningar

Processutvärdering

 • Vi utför tester i lab eller pilotskala
 • Vi kan bl a hjälpa dig att testa:
  - Processutformning
  - Substratblandningar 
  - Effekt av förbehandling eller tillsatser
  - Aktivitet 
  - Belastning

Utvärdering

Vi utvärderar resultatet utifrån ditt fokus till exempel:

 • Energi
 • Ekonomi
 • Miljö

Implementering

 • Med våra tjänster inom projektering, processkontroll och optimering kan vi underlätta implementering av dina resultat

PROCESSKONTROLL

Effektiv processkontroll ger trygg och säker drift.

Processkontroll

 • Genomgång och utvärdering av driftsdata
 • Utvärdering av analys- och provtagningsupplägg
 • Hantering av rutiner för processövervakning
 • Uppföljning och resultatrapportering
 • Presentation och kommunikation av resultat

Optimering och felsökning

 • Utvärdering av substratsammansättning med koppling till processpecifika förhållanden
 • Labstudier kopplade till diverse frågeställningar vid optimering eller felsökning: kemiska analyser, satsvisa (BMP) och kontinuerliga rötningsförsök, pilotskaleförsök
 • Utvärdering av rötkammarstatus: belastningstest, aktivitetstest, inhiberingstest, kontroll av aktiv rötkammarvolym
 • Energiteknisk utvärdering (t.ex. värmebalanser och kartläggning av elförbrukning)

Servicepaket

Vi kan anpassa olika delar av vårt utbud till ett servicepaket som passar din verksamhet.

Ett paket skulle kunna innehålla:

 • Utvärdering av driftsdata
 • Uppföljning och rapportering
 • Analyser
 • Regelbundna besök
 • Bollplank - vi är din diskussionspartner

Naturligtvis kan vi lägga till eller dra ifrån aktiviteter.