Tekniske data

Tekniske data

Alizair™ er en biologisk lugtfjernelsesproces (biofilter), der anvender den biologiske filtreringsteknik.

Denne proces omfatter biologisk iltning af lugtforbindelser i den flydende fase. Den er særlig velegnet til gasholdigt spildevand, der generelt ses i kloak- og slamanlæg og er designet for håndtering af meget høje luftstrømshastigheder. Alizair™ opnå meget høje filtreringshastigheder og sikrer en næsten fuldstændig fjernelse af ildelugtende lugtforbindelser.

Alizair™ er en luftstrømsbio-reaktor foret med et støttemateriale af enten mineral (f.eks. Biodagene™) eller organisk (tørv, kompost). Luftstrømmen, der skal behandles, stiger inde i bio-reaktoren. Et perforeret gulv støtter foringsmaterialet, mens det samtidig lader luft passere jævnt igennem og lader det forstøvede vand løbe ud.

Luft tilføres bio-reaktoren med en centrifugalblæser. Ildelugtende forbindelser nedbrydes biologisk under filtreringen via særlige bakterier anbragt på støttematerialet. Sammensætningen af den luft, der skal behandles og anlæggets funktion afgør hvilket støttemateriale og hvilken type næringsstoffer, der skal anvendes.

Spraying af filteroverfladen med råvand bibeholder et konstant relativ fugtighed på underlaget, skaber de nødvendige næringsstoffer for den bakterielle aktivitet og sikrer fjernelse af bibprodukter fra den biologiske iltning, som f.eks. sulfater.

Sprayvand, der samles på bunden af reaktoren, bliver enten recirkuleret eller returneret til indløbsbygværket.