Fordele

Fordele

Alizair™ er særdeles velegnet til behandling af gasholdigt spildevand, som generelt ses i afløbs-/slamanlæg. Alizair™ er designet for håndtering af meget høje flow.

Alizair™ fjerner næsten alle ildelugtende forbindelser. En mere effektiv behandling af merkaptan kan opnås ved at installere et gasfilter før eller efter bioscrubberen.

Filtermedium

På baggrund af erfaringerne med lugtfjernelse ved brug af tørveunderlag, har Veolia Water Solutions & Technologiesvidereudviklet brugen af mineralsk materiale for at yderligere at forbedre procesresultatet. Alizair™ kan således opnå meget høje filtreringshastigheder (500 m³/t) med belastninger der overskrider 50 g/t/m³ materiale.

Den biologiske lugtfjernelse anvender mikroorganismer til at ilte de ildelugtende organiske og uorganiske stoffer til lugtfrie uorganiske forbindelser. Afhængig af de eksisterende lugtstoffer i gassen, der skal fjernes, foregår den biologiske lugtfjernelse ved hjælp af forskellige slags bakterier, og således også under forskellige biologiske filterbetingelser.

De bedste resultater med iltning af H2S, total sulfid, ammoniak og RNH2 opnås ved hjælp af et autofotosyntetisk biofilter. Det anvendte filtermedie er Biodagene™, som er et mineralsk ikke-nedbrydeligt materiale med høj porøsitet.

Hvis sammensætningen af den luft der skal behandles kræver behandling i et hetero fotosyntesisk biofilter (for eksempel pga. tilstedeværelsen af VOC) kan der anvendes en anden slags filter, som for eksempel tørve- eller grøntsagsfiltre. Denne særlige kombination af ildelugtende gas og anlæggets særlige egenskaber er bestemmende for valget af støttemateriale, der anvendes.

Næringsstofopløsning sprayes på filtermediet

Som for valget af filtermedie, vil sammensætningen af næringsstofopløsninger, der skal sprayes på filtermediet også afhænge af hvilke typer bakterier og lugte, der skal fjernes. Når det drejer sig om autofotosyntetisk biofilter, der anvender Biodagene™ som medie, skal følgende næringsstoffer tilsættes slammet:

  • en mineralsk kulstofkilde (CO2 i luften)
  • en kvælstof- og fosforholdig kilde (ofte til stede i råvandet i indløbet til renseanlægget)

Generelt er en let sprøjtning af råvand på filtermediet (og dets recirkulation) nok til at holde det nødvendige niveau af næringsstoffer og fugtighed. Så er det ikke nødvendigt med tilsætning af et eksternt kemikalie.

Doseringen af næringsstofopløsningen styres ved hjælp af en PLC i henhold til det indkomne luftflow, luftfugtigheden og mediet. Doseringen er generelt ikke kontinuerlig og sprayes på mediet efter en fast rækkefølge.