Výkon

Provoz a výkonnost

Výkonnost čištění

  • Celková CHSK = 80 %
  • NLc > 70 %
  • Lipidy

Provozní podmínky

  • Použité zatížení : 3 až 5 kg HEM / m3.d
    7,5 to 12,5 kg COD / m3.d
  • Průměrná doba retence = 45 dní
  • Použitý poměr CHSK / N / P : 200 / 2,5 / 0,75
  • Žádná recirkulace z bioreaktoru do nádrže hydrolýzy
  • Spotřeba energie : 280 až 400 Wh / kg CHSK