Agira™

Agira™

Agira je dvoufázovým intenzivním aerobním procesem pro odbourávání tukůa mastného kalu, a to zejména pro potravinářský průmysl (jatka, mlékárny) aprůmysl výroby biopaliv.

Agira™ sestává s nádrže, kde probíhá hydrolýza a z aerobního bioreaktoru:

  • Nádrže pro hydrolýzu odbourává mastné látky za přítomnosti vápna před vstupem do bioreaktoru.
  • Aerobní nádrž zahrnuje patentovaný pěnový čistič a dynamické míchadlo. Tato konfigurace zvyšuje teplotu biomasy (40-50°C) , což umožňuje vysoký poměr odbourávání na zmenšeném půdorysu reaktoru a při nízké spotřebě energií.

Účinnost eliminace lipidů dosahuje 70-90%, a to v závislosti na kvalitě a koncentraci tuků.

Agira™ má kompaktní design a je skvěle přizpůsobena k odbourávání odtoků s vysokým zatížením tuky.