AF-Table™

Gravitációs asztal elővíztelenítési feladatokra

A víztelenítő rendszerekben gyakran előforduló technológiai lépésként szerepel elővíztelenítés nagyon híg iszapáramok esetében. Az AF-Table™ gravitációs asztal mindeniszaptípusnál jól alkalmazható, de különösen a "nehezen kezelhető" iszapok esetében hasznos.

Az AF-Table™ a könnyen eltávolítható víztartalmat választja el az iszapáramtól, csökkentve az iszapprésekre kerülő iszapmennyiséget. Az iszap típusától függően 8-17 %-os szárazanyagtartalom érhető el az AF-Table™ használatával.