Stacja Pilotowa Actiflo™

Stacja Pilotowa Actiflo™


Veolia Water Technologies oferuje swoim klientom kompleksową przewoźną i modułową instalację do oczyszczania wody i ścieków, która pozwala na szybką i skuteczną reakcję na potrzeby klientów. 
Przewoźna Stacja Pilotowa może być wynajmowana na terenie Europy w nagłych wypadkach lub tymczasowo do oczyszczania wody i ścieków podczas awarii oczyszczalni lub stacji uzdataniania wody, nieprzewidzianych przepływów, czy też zmian parametrów jakościowych.  

Dostępne Stacje Pilotowe Actiflo™:

Nazwa jednostki AS1-A AS1-B AS2

Wydajność 
(m3/h)

30 do 120 

30 do 120

80 do 300

Veolia Water Technologies wykorzystywało już niejednokrotnie stację pilotową Actiflo™ dla zastosowań przemysłowych i komunalnych:

Hydrometal (Belgia) - 1,5 miesiąca

  • Stacja pilotowa Actiflo™ była wynajmowana w sytuacji awaryjnej przez Hydrometal do usuwania metali ciężkich w III-cim stopniu oczyszczania. Jednostka mieszcząca się w kontenerze zamocowanym na przyczepie rozpoczęła pracę na początku czerwca 2006.
  • Efektywność: usuwanie kadmu: < 0,2 mg/l

Refineria (Włochy) - 1,5 miesiąca

  • Testy pilotowe Actiflo - sprawdzenie efektywnósci procesu dla wód zaolejonych oraz wody z wysoka zawartóscia zewiesiny
  • Jednostka mobilna AS1 : usuwanie zawiesiny 80%

Oczyszczalnia ścieków w Terracina (AQUALATINA) (Włochy) - 2 miesiące

  • Tymczasowe oczyszczanie ścieków w okresie wakacyjnym,
  • Zainstalowanie i eksploatacja jednostki AS1 o wydajności 100 m3/h podczas modernizacji oczyszczalni ścieków. Efektywność usuwania zawiesiny 90%.

Stalownia (Serbia) - 4 miesiące

  • Tymczasowe oczyszczanie ścieków zawierających oleje mineralne i metale ciężkie,
  • Zainstalowanie i eksploatacja jednostki AS o wydajności 100 m3/h podczas modernizacji oczyszczalni ścieków. Efektywność usuwania zawiesiny 90%. 

Stalownia w Rotherham (Wielka Brytania) - 11 miesięcy

  • Tymczasowe oczyszczanie ścieków zawierających oleje syntetyczne.