Stacja Mobilna / Pilotowa Actiflo®

Stacja Mobilna / Pilotowa Actiflo®


Veolia Water Technologies oferuje kompleksową mobilną instalację modułową do oczyszczania wody i ścieków, która pozwala na szybką i skuteczną reakcję na potrzeby klientów. 
Mobilna jednostka Actiflo może być wynajmowana do uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków tymczasowo lub w nagłych wypadkach np. podczas awarii stacji uzdatniania, nieprzewidzianych przepływów czy też zmian parametrów jakościowych wody surowej.

Dostępne Stacje Mobilne / Pilotowe Actiflo®:

Nazwa jednostki AS1-A AS1-B AS2

Wydajność 
(m3/h)

30 do 120 

30 do 120

80 do 300

Przykładowe usługi wynajmu Stacji Pilotowej Aciflo Veolia Water Technologies do zastosowań przemysłowych i komunalnych:

Hydrometal (Belgia) - wynajem: 1,5 miesiąca

  • Stacja pilotowa Actiflo® była wynajmowana w sytuacji awaryjnej przez Hydrometal do usuwania metali ciężkich w III-cim stopniu oczyszczania. 
  • Efektywność: usuwanie kadmu < 0,2 mg/l

Refineria (Włochy) - wynajem: 1,5 miesiąca

  • Testy pilotowe Actiflo - sprawdzenie efektywności procesu do oczyszczania wód zaolejonych oraz wody z wysoką zawartością zawiesiny 
  • Jednostka mobilna AS1: usuwanie zawiesiny 80%

Oczyszczalnia ścieków w Terracina (AQUALATINA) (Włochy) - wynajem: 2 miesiące

  • Tymczasowe oczyszczanie ścieków w okresie wakacyjnym,
  • Zainstalowanie i eksploatacja jednostki AS1 o wydajności 100 m3/h podczas modernizacji oczyszczalni ścieków. Efektywność usuwania zawiesiny 90%.

Stalownia (Serbia) - wynajem: 4 miesiące

  • Tymczasowe oczyszczanie ścieków zawierających oleje mineralne i metale ciężkie,
  • Zainstalowanie i eksploatacja jednostki AS o wydajności 100 m3/h podczas modernizacji oczyszczalni ścieków. Efektywność usuwania zawiesiny 90%. 

Stalownia w Rotherham (Wielka Brytania) - 11 miesięcy

  • Tymczasowe oczyszczanie ścieków zawierających oleje syntetyczne.