ACTIFLO® PACK

ACTIFLO® PACK jednostka          pakietowa

Actiflo® Pack jest kompaktowym standaryzowanym systemem pakietowym przeznaczonym do oczyszczania wody pitnej, procesowej oraz ścieków komunalnych i przemysłowych. 

Proces opiera się na wysokosprawnej i sprawdzonej technologii klarowania oraz wykorzystuje obciążenie mikropiaskiem, który przyczynia się do zwiększenia powierzchni reakcji przyspieszając formowanie się kłaczków i sedymentację.

W zależności od konfiguracji i zastosowania wydajność uzdatniania jednostek ACTIFLO® może wynosić nawet 2500 m3/h.

Dostępne serie systemu ACTIFLO® PACK

 • ACTIFLO® PACK (seria MINI), o wydajnościach jednostkowych od 3 do 15 m3/h
 • ACTIFLO® PACK (seria ACP2), o wydajności jednostkowej od 21 do 1441 m3/h 

Charakterystyka i zalety:

 • Oczyszczanie wszystkich rodzajów wody i scieków
 • Usuwanie mętności i zawiesiny >99%
 • Szybka reakcja na zmienne parametry jakościowe wody surowej; utrzymanie stałych bardzo wysokich parametrów uzdatnionej wody i oczyszczonych ścieków,
 • Szybkie uruchomienie w ciągu kilku minut
 • Niezwykle kompaktowa konstrukcja (od 3 m² do 60 m²), znacznie mniejsza w porównaniu do konwencjonalnych systemów koagulacji, łatwość wkomponowania w istniejące systemy oczyszczania,
 • System modułowy, może być zbudowany z kilku linii w celu uzyskania większej przepustowości instalacji,
 • Krótki czas rozruchu, pełna gotowość do działania osiągana w czasie krótszym niż 20 min.,
 • Mała ilość robót instalacyjnych, krótki czas zatrzymania, szybki rozruch,
 • Ponad 1000 instalacji Actiflo™ na świecie; technologia sprawdzona i opatentowana przez Veolia Water Technologies.

ZASTOSOWANIA

 • Wstępne oczyszczanie ścieków
 • Oczyszczanie wody płucznej biofiltrów,
 • Oczyszczanie ścieków po złożach biologicznych,
 • Oczyszczanie wód burzowych, 
 • III stopień oczyszczania ścieków lub usuwanie fosforu,
 • Oczyszczanie wody pitnej (powierzchniowej i podziemnej),
 • Redukcja Giardia i cryptosporidium,
 • Wstępne oczyszczanie wód procesowych dla przemysłu,
 • Zawracanie do obiegu/odzysk.

Usługi towarzyszące

Lokalny Serwis oraz zespół wsparcia po sprzedaży oferują swoim klientom program konserwacji, który zapewnia długoterminową, efektywną eksploatację zainstalowanego systemu.

Dowiedz się więcej ->