Actiflo™ Pack

Jednostka pakietowa Actiflo™ Pack

Actiflo™ Pack jest kompaktowym standardowym systemem pakietowym przeznaczonym do oczyszczania wody pitnej, procesowej i ścieków. Proces opiera się na wysokosprawnej i sprawdzonej technologii klarowania oraz wykorzystuje obciążenie mikropiaskiem, który przyczynia się do zwiększenia powierzchni reakcji przyspieszając formowanie się kłaczków i sedymentację. 
Wydajności od 40 do 320 m3/h na jednostkę dla wody pitnej i procesowej, 80 do 640 m3/h na jednostkę dla ścieków.

Charakterystyka i zalety:

Konstrukcja modułowa

  • Usuwanie mętności >90%, oczyszczanie wszystkich rodzajów zanieczyszczeń, wysoka efektywność,
  • Szybka reakcja na zmienne parametry jakościowe wody surowej; utrzymanie stałych bardzo wysokich parametrów oczyszczania,
  • Budowa kompaktowa, znacznie mniejsza w porównaniu do konwencjonalnych systemów koagulacji, łatwość wkomponowania w istniejące systemy oczyszczania,
  • System modułowy, może być zbudowany z kilku linii w celu uzyskania większej przepustowości instalacji,
  • Krótki czas rozruchu, pełna gotowość do działania osiągana w czasie krótszym niż 20 min.,
  • Mała ilość robót instalacyjnych, krótki czas zatrzymania, szybki rozruch,
  • Ponad 400 instalacji Actiflo™ na świecie; technologia sprawdzona i opatentowana przez Veolia Water Solutions & Technologies.

Usługi towarzyszące

Lokalny Serwis oraz zespół wsparcia po sprzedaży oferują swoim klientom program prawidłowej konserwacji, który zapewnia długoterminową, efektywną eksploatację zainstalowanego systemu.