Konfiguracje

Actiflo® - unikatowy system koagulacji

Podstawowa wersja Actiflo® umożliwia tworzenie wielu konfiguracji, które odpowiadają różnorodnym uwarunkowaniom i potrzebom oczyszczania wody i ścieków.

KONFIGURACJE

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI

ACTIFLO® Duo

Elastyczność operacyjna z, lub bez zastosowania mikropiasku w zależności od wielkości przepływu

ACTIFLO® Carb

Dodatek sproszkowanego węgla aktywnego Powdered Activated Carbon (PAC) w celu eliminacji nieflokującej materii organicznej, pestycydów i pojawiających się mikrozanieczyszczeń

ACTIFLO® Softening

Dodatek wapna i/lub sody do dekarbonizacji i zmiękczania wody

ACTIFLO® HCS

Dla redukcji objętości osadu ściekowego i powiązanych strat wody

BioACTIFLO®

Dla oczyszczania wód opadowych i redukcji BZT

ACTIFLO® Rad

Do usuwania pierwiastków promieniotwórczych ze skażonej wody w zakładach jądrowych

ACTIFLO® Disc

Filtry dyskowe Hydrotech po Actiflo, jako doczyszczanie uzdatnionej wody 

ACTIFLO® Pack

Standaryzowane jednostki do oczyszczania przepływów o wydajności do 2500 m3/h.