Actiflo™

Wysokowydajny układ koagulacji

Actiflo™ to wysokowydajny osadnik oferowany i opatentowany przez Veolia Water Technologies.

Actiflo™: wysokoefektywna sedymentacja i mała powierzchnia zabudowy

Actiflo™ to kompaktowy proces działający dzięki zastosowaniu mikropiasku (Actisand™), na którego ziarnach tworzą się kłaczki. Dzięki wykorzystaniu Actisand™ zwiększa się powierzchnia reakcji wzmagając tym samym flokulację, a poprzez dodatkowe obciążenie ziaren kłaczkami następuje przyspieszona sedymentacja.

Przejdź do strony Actiflo™

Stacja pilotowa Actiflo™


Kompaktowość i wszechstronność systemu Actiflo™ umożliwiła skonstrowanie jednostki zamocowanej na przyczepie, która może pracować przy bardzo dużych przepływach i szerokim zakresie parametrów jakości wody surowej.

Przejdź do strony Stacja pilotowa Actiflo™

Actiflo™ Pack (system pakietowy)

Dla instalacji o małych i średnich wydajnościach (1 000 do 10 000 m3/d), zaprojektowano system pakietowy zawierający dodatkowo, jeśli zachodzi taka konieczność, wbudowaną filtrację piaskową (Actifloc™) lub zagęszczanie osadu (w kombinacji z Actidyn™).

Przejdź do strony Actiflo™ Pack