Actiflo®

Actiflo® - unikatowy system klarowania

Actiflo® to innowacyjny i wysokowydajny system klarowania do wody i ścieków opatentowany przez Veolia Water Technologies. 
Technologia poparta 1000 referencji, ponad 20-letnim doświadczeniem eksploatacyjnym na świecie oraz instalacjami pracującymi od 10 lat w Polsce.

Actiflo®: wysokoefektywna sedymentacja i mała powierzchnia zabudowy

Actiflo® to kompaktowy proces do wysokowydajnego klarowania łączący w sobie koagulację, flokulację z mikropiaskiem i sedymentację.
Specyfika procesu Actiflo polega na wykorzystaniu mikropiasku, który działa jak balast dla zawieszonej materii, a dzięki temu przyspiesza jej opadanie.

System Actiflo® może być stosowany do:

  • uzdatniania wody pitnej i produkcji wody technologicznej, dzięki osiąganej efektywności usuwania powyżej 90% dla mętności, barwy, glonów lub arsenu,
  • oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, poprzez stałą wysoką jakość produkowanej wody, nawet przy zmiennych warunkach wody surowej, zapewnia efektywność usuwania:
    - powyżej 90% dla zawiesiny ogólnej, substancji koloidalnej, fosforu ogólnego, metali ciężkich i bakterii coli
    - 60% dla BZT i CHZT.

Zobacz więcej ->

----------

Actiflo® Pack (system pakietowy)

Dla instalacji o małych i średnich wydajnościach, zaprojektowano system pakietowy, który dodatkowo może być uzupełniony np. o filtrację piaskową (Actifloc®) lub zagęszczanie osadu. W zależności od konfiguracji i zastosowania wydajność uzdatniania jednostek ACTIFLO® może wynosić nawet 2500 m3/h.

Zobacz więcej ->

----------

Stacja mobilna/pilotowa Actiflo®

Jednostka mobilna, umieszczona w kontenerze zamocowanym na przyczepie, może pracować przy bardzo dużych przepływach i szerokim zakresie parametrów jakości wody surowej. 
Stosowana w sytuacjach tymczasowych i awaryjnych, jak również do prowadzenia testów pilotażowych. 

Zobacz więcej ->

----------