Actiflo™ Turbo

Actiflo™ Turbo prosessen

Actiflo™ Turbo er utstyrt med:

  • en koaguleringstank
  • en flokkuleringtank med Turbomix™
  • en sedimenteringstank med optimerte hydrauliske blader
  • en hydrosyklon for resirkulering av mikrosand.

Turbomix™, en effektiv flokkulering

I hjertet av Actiflo™ Turboprosessen, ble Turbomix™ utformet for en mer effektiv flokkulering, som i tillegg medfører andre fordeler som f.eks:

  • Høy homogenitet av koagulert vann, mikro-sand og polymerblanding
  • Bedre distribusjon av oppholdstider
  • Begrenset energiforbruk

Valgfri slamfortykker

Actiflo™ Turbo er også tilgjengelig med en Turbofortykker.

I denne konfigurasjon er det tilføyd en ekstern fortykker som fortykker slammet fra sedimenteringstanken og delvis resirkulerer det.

Avhengig av innkommende vannkvalitet og tilstedeværende suspendert stoff, kan det oppnås en fortykking av slammet på opp til 2 % TS.

Fortykking av slammet reduserer i tillegg mengden ubehandlet vann med omkring 0,3%.