Actifloc™ Pack

Vysokorychlostní usazovací nádrž High Rate Clarifier & Mixed Media Filter

Předprojektovaný Actifloc™ Pack kombinuje čeření a filtraci do jedné prefabrikované, plně automatizované jednotky. Toto zařízení dodává konsistentně vysokou kvalitu vody a je navržené speciálně pro úpravu povrchových vod. Tento systém je navržen jako flexibilní a robustní a nabízí rychlou chemickou optimalizaci a rychlý rozběh a odstávku. Průtoky od40 do 320 m3/h na jednotku.

Charakteristiky a výhody

Vysokorychlostní čiřič & filter

  • Odbourávání zákalu >90%, čistí všechny zdroje vody ; vysoce účinné
  • Rychle reaguje na měnící se kvalitu surové vody, poskytuje konsistentně vysokou kvalitu odtoku
  • Kompaktní řešení, mnohem menší než konvenční usazovací nádrže, snadno integrovatelné do stávajících zařízení
  • Modulární ; jednotky mohou být kombinovány pro vyšší průtoky
  • Rychlý rozběh,plně provozuschopné za méně než 20 minut
  • Předprojektované, minimální stavební práce,krátká doba rozběhu, rychlé uvedení do provozu
  • Více než 400 Actiflo™ instalací o celém světě, patentovaná a osvědčená technologie od Veolia Water Solutions & Technologies

Další služby

Místní poprodejní služby a tým podpory nabízí programy preventivní a nápravné údržby k zajištění dlouhodobého, účinného provozu instalovaného zařízení.