Actiflo™ Turbo

Proces Actiflo™ Turbo

Actiflo™ Turbo je vybaven:

  • koagulační nádrží
  • flokulační nádrží s Turbomix™
  • usazovací nádrží s optimalizovanými hydraulickými lopatkami
  • hydrocyklón pro recyklaci mikropísku.

Turbomix™, hlavní výhoda pro flokulaci

V srdci systému Actiflo™ Turbo byl navržen Turbomix, který zvyšuje účinnost flokulace, čímž se zvyšují jeho výhody:

  • Vysoká homogenita směsi koagulované vody, mikropísku a polymerů
  • Lepší rozdělení prodlev
  • Omezená spotřeba energií

Optimální zahušťování kalu

Actiflo™ Turbo je k dispozici i se zahušťovačem Turbo.

V této konfiguraci je k základnímu zařízení přidána externí zahušťovací nádrž, která umožňuje zahuštění a částečnou recyklaci kalu z usazovací nádrže.

Podle typu vody a přítomných MIS* může zahuštěný kal dosáhnout až 2% koncentrace.

Zahuštění kalu také snižuje ztráty nečištěné vody o asi 0,3%.

* Látky v suspenzi