Actiflo™ Pack

Vysokorychlostní usazovací nádrž

Předprojektované Actiflo™ Pack je standardním kompaktním baleným zařízením proúpravu pitné vody, užitkové vody a čištění odpadních vod.Tento proces je vysoce účinnou a osvědčenou metodou čiření, která používá mikropísek, který funguje jako zrna, která zlepšuje tvorbu a usazování vloček.
Průtoky od 40 do 320 m3/hodinu na jednotku pro pitnou a užitkovou vodu. 80 až 640 m3/hodinu na jednotku uodpadní vody.

Charakteristiky a výhody

Modulární čiřič vody

  • Odbourávání zákalu >90%, čistí všechny zdroje vody, vysoká účinnost
  • Rychle reaguje na měnící se kvalitu surové vody, poskytuje konsistentně vysokou kvalitu odtoku
  • Kompaktní řešení, mnohem menší než konvenční usazovací nádrže, snadno integrovatelné do stávajících zařízení
  • Modulární ; jednotkyy mohou být kombinovány pro vyšší průtoky
  • Rychlý rozběh, plně provozuschopné za méně než 20 minut
  • Předprojektované, minimální stavební práce,krátká doba rozběhu, rychlé uvedení do provozu
  • Více než 400 Actiflo™ instalací o celém světě, patentovaná a osvědčená technologie od Veolia Water Solutions & Technologies

Další služby

Místní poprodejní služby a tým podpory nabízí programy preventivní a nápravné údržby k zajištění dlouhodobého, účinného provozu instalovaného zařízení.