Actiflo™ Mobile Plant

Mobilní zařízení Actiflo™

Veolia Water Technologies svým klientům nabízí ucelená mobilní a modulární řešení úpravy vody tak, aby bylo možné rychle a flexibilně reagovat a jejich požadavky.
Tuto službu je možné si najmout po celé Evropě v případě nouzové situace nebo dočasné úpravy během selhání zařízení, nepředpokládaného průtoku nebo odchylkách v kvalitě.

Mobilní zařízení Actiflo™ je k dispozici k pronájmu

Název jednotky AS1-A AS1-B AS2

Kapacita (m3/hr)

30 až 120 

30 až 120

80 až 300

Veolia Water Technologies poskytuje mobilní zařízení Actiflo™ pro městská a průmyslová použití

Hydrometal (Belgie) - 1,5 měsíce

  • Služby mobilního zařízení Actiflo™ byly pronajaty společnostíHydrometal pro nouzové terciální odstraňování těžkých kovů.
    Tato jednotka je umístěna v přepravním kontejneru upevněném na přívěsu abyla na místo dodána na začátku června 2006, během několika hodin byla v provozu.
  • Odbourávání kadmia : < 0.2 mg/l

Naftová rafinérie (Itálie) - 1,5 měsíce

  • Pilotní testování výkonnosti procesu Actiflo™ v mastné vodě a vodě bohaté na nerozpuštěné látky
  • AS1 mobilní zařízení zajišťující: 80% odbourávání NL

Čistírna odpadních vod v Terracinu (AQUALATINA) (Itálie) - 2 měsíce

  • Dočasné čištění odtoků během letních prázdnin
  • Instalace a provoz 100 m3/h AS1 jednotky během období rekonstrukce čistírny odpadních vod : 90% odbourávání NL

Ocelárna (Srbsko) - 4 měsíce

  • Dočasné čištění odtoků s obsahem minerálních olejů a těžkých kovů
  • Instalace a provoz 100 m3/h AS1 jednotky během období rekonstrukce čistírny odpadních vod : 90% odbourávání NL

Ocelárna v Rotherhamu (VB) - 11 měsíců

  • Dočasné čištění odtoků s obsahem syntetického oleje